Stichting Nyce

Oprichting

Stichting Nyce (N.y.c.e; Noordwijkerhout Youth Cultural Events)
is opgericht op 21 september 2012 door een vriendengroep uit Noordwijkerhout.

Doelstelling
Een positieve bijdrage te leveren aan de algemene woon- en leefomgeving van Noordwijkerhouters en andere bewoners van de bollenstreek – in het bijzonder de jongeren – door middel van de ontwikkeling van het cultuuraanbod in de bollenstreek, waarbij op de behoefte wordt ingespeeld door het afwegen van vraag en aanbod. Daarbij dienen kansen geboden te worden aan nieuw talent in de breedste zin van het woord, zodat niet alleen de artiesten maar ook de vrijwilligers, welke zich inzetten voor de culturele sector, de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen en te presenteren.

 

Beleidsplan
Door middel van verschillende initiatieven proberen wij ons doel na te streven. Omdat dit vrij veel tijd en energie kost beginnen we met één initiatief en optimaliseren we deze eerst voordat we aan een nieuw initiatief beginnen. Het initiatief waar wij ons nu op richten is Loungefest. Een festival waarop verschillende lokale, regionale en nationale bands van verschillend formaat kunnen spelen en wat tevens als podium moet dienen voor personen met ideeën die bijdragen aan de beleving van cultuur op elke mogelijke wijze. Ten slotte is het een positieve invloed op de diversiteit van het cultuuraanbod voor jongeren in de bollenstreek. Door middel van de drankverkoop en de kaartverkoop hopen wij een groot deel van initiatief te bekostigen maar voor een deel hebben wij ook de steun nodig van sponsors en fondsen. Het vermogen voortkomend uit dit initiatief zal gebruikt worden voor het bekostigen van het initiatief. In het geval er na aftrek van de kosten vermogen overblijft zal dit dienen als vermogen voor andere initiatieven die het doel nastreven. Mochten er zich nog geen andere initiatieven ontplooid hebben dient het als vermogen voor de volgende editie van Loungefest. In geen geval zal het vermogen uitbetaald worden aan het bestuur of vrijwilligers.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Ben Wilson
Secretaris:  [-]
Penningmeester: Leroy Farg, Joey Caspers

 

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers verbonden aan Noordwijkerhout Youth Cultural Events zullen op geen enkele manier een beloning krijgen in de vorm van financiële middelen. De stichting heeft op geen enkele manier een winstoogmerk en is volledig ten bate van het algemeen belang. Het geld zal alleen aan initiatieven uitgegeven worden die het doel nastreven of die nodig zijn voor het voortbestaan van de stichting.

Nyce_team